Kontenery - elementy podlegające inspekcji.

kontenery%20transplanner

Inspektor, czyli osoba przeprowadzająca przegląd, powinna być wyposażona w odpowiedni zestaw narzędzi i przyrządów pomiarowych, dzięki którym można zlokalizować i ocenić uszkodzenia kontenera. Należy pamiętać, że ważniejsze od powierzchownych oględzin i subiektywnych odczuć są pomiary uszkodzeń i deformacji.

Elementy podlegające inspekcji to: ściana czołowa, lewa ściana boczna, ściana drzwiowa, prawa ściana boczna,  dach, wnętrze kontenera, podstawa kontenera.

Każdy wymieniony powyżej element kontenera powinien być sprawdzony pod kątem jego uszkodzenia, zużycia lub niewłaściwej naprawy. Ponadto należy sprawdzić czystość oraz dokonać ogólnych oględzin kontenera.

Jeśli chodzi o poszczególne elementy kontenerów, które podlegają inspekcji, to należy zwrócić uwagę na następujące ich części:

  • W przypadku ściany czołowej: poszycie, belka poprzeczna górna, belka poprzeczna dolna, naroża zaczepowe (dolne i górne), słupki narożne, oznakowanie.
  • W przypadku dachu: poszycie dachu, żebra wzmacniające dachu, naroża zaczepowe, płyty wzmacniające przy narożach (jeśli są), płyty wzmacniające przy belkach poprzecznych (jeśli są), oznakowanie, opończa ( w kontenerach typu „open-top”).
  • W przypadku wnętrza kontenera: poszycie dachu, wzmocnienia dachu, podłoga, poszycie ścian, poszycie i rama drzwi, płyta wzmacniająca podłogi ( jeśli jest), zaczepy do mocowania ładunków, słupki narożne i naroża zaczepowe, wywietrzniki, oznakowanie.
  • W przypadku podstawy kontenera: żebra poprzeczne podstawy, belki dolne wzdłużne i poprzeczne, podłoga ( z zewnętrznej strony), tunel „gęsia szyja” ( jeśli jest), kieszenie na widły wózków podnośnikowych (jeśli są),  zabezpieczenie podkładem (jeśli jest przewidziane).

Ponadto każdy kontener powinien być sprawdzony pod względem szczelności na światło. Przegląd tego rodzaju powinien być przeprowadzony przez osobę stojącą wewnątrz kontenera przy zamkniętych i zaryglowanych drzwiach.

Poniżej przedstawiamy sposoby sprawdzania stanu poszczególnych części kontenera:

Wytrzymałość dachu:

Kontener poddaje się próbie bez obciążenia wewnętrznego . na powierzchni 300- 600 mm w najsłabszym miejscu dachu, przykłada się pionowo w dół, równomiernie rozłożone obciążenie o masie 300 kg.

Wytrzymałość podłogi:

Kontener stawia się na czterech wypoziomowanych podporach umieszczonych pod dolnymi narożami zaczepowymi, w taki sposób, aby podstawa mogła się swobodnie uginać. W czasie próby, po całej powierzchni podłogi należy przemieszczać wózek, którego jedna oś jest obciążona masą równą  7260 kg- tj. 3630 na jedno koło. Powierzchnia styku każdego koła z podłogą, przy tych obciążeniach powinna wynosić nie więcej  niż 142cm2. W czasie próby, wszystkie punkty styku każdego koła z płaską powierzchnią, powinny znajdować się wewnątrz  prostokąta o wymiaraach boków  185 mm równoległych do osi koła, na 100 mm. Szerokość koła powinna mieć nie więcej niż  180 mm, a odległość między środkami obu kół, powinna  być równa 760 mm.

Próba sztywności poprzecznej:

Kontener bez obciążenia wewnętrznego trzeba ustawić na czterech wypoziomowanych podporach umieszczonych pod dolnymi narożami zaczepowymi. Kontener należy zamocować za dolne otwory, dolnych naroży zaczepowych, tak aby opór przeciwko poprzecznemu przesunięciu był przenoszony tylko przez naroża zaczepowe.
Do górnych naroży zaczepowych przy jednej ze ścian bocznych, w kierunku równoległym zarówno do podstawy kontenera jak i do jego ścian czołowych, należy przykładać siły zewnętrzne  równe 150 kN, najpierw w kierunku naroży, potem w kierunku przeciwnym.

Próba sztywności wzdłużnej:

Kontener bez obciążenia wewnętrznego należy ustawić na czterech wypoziomowanych podporach umieszczonych pod dolnymi narożami zaczepowymi. Kontener należy zamocować za dolne otwory, dolnych naroży zaczepowych, tak aby opór przeciwko poprzecznemu przesunięciu był przenoszony tylko przez naroża zaczepowe.
Do górnych naroży zaczepowych przy jednej ze ścian czołowych, w kierunku równoległym zarówno do podstawy kontenera jak i do jego ścian bocznych, należy przykładać siły zewnętrzne  równe 75 kN, najpierw w kierunku naroży, potem w kierunku przeciwnym.

Wodoszczelność przy wpływach atmosferycznych:

Każdą zewnętrzną powierzchnię, połączenia i spoiny kontenera, należy poddawać działaniu strumieniu wody, zachowując przy tym następujące parametry:

  • wewnętrzna średnica pyszczka dyszy - 12,5 mm
  • ciśnienie strumienia wody - 0,1 MPa (1 bar)
  • odległość pyszczka dyszy od powierzchni - 1,5 m
  • kąt między struga wody a powierzchnią - 90 stopni
  • prędkość przemieszczenia prostopadłego do strumienia wody - 100mm/s

Wszystkie czynności musi oczywiście wykonywać uprawiona do tego osoba - w tym wypadku inspektor wyposażony w odpowiednie narzędzia i urządzenia.Transplanner sp. z o.o.
ul. Pszenna 112A
80-297 Banino
email: biuro@transplanner.pl
tel: +48 58 355 60 19
fax: +48 58 355 60 19
NIP 58920113031
REGON 22203761
KRS 0000498375

KONTENERY
MAGAZYNOWE
KONTENERY
UŻYWANE
KONTENERY
CHŁODNIE

Kontenery Trójmiasto
ul.Pszenna 112A
80-297 Banino

Kontenery Poznań
ul. Nowina 9
60-589 Poznań

Kontenery Gdynia
ul. Spokojna 22
81-549 Gdynia

Kontenery Szczecin
ul. Niedziałkowskiego 24
71-410 Szczecin

Kontenery Gdańsk
ul. Bysewska 18
80-298 Gdańsk

Kontenery Warszawa
ul. Sabały 58
02-174 Warszawa

Kontenery Kraków
ul. Szlak 77
31-153 Kraków

Kontenery Wrocław
ul. Włodkowica 21/35
50-072 Wrocław

Created By Studio Spectro
FORMULARZ
KONTAKTOWY