Kontenery - podstawowe nazwy i określenia.

kontenery%20transplanner

Każdy właściciel/ dzierżawca kontenera powinien znać podstawowe określenia związane z jego budową i eksploatacją. Szczególnie przydatne mogą okazać się one w czasie przeglądów. Poniżej przedstawiamy najważniejsze nazwy i określenia kontenerowe:

BELKA POPRZECZNA GÓRNA - element poprzeczny stanowiący część ramy drzwiowej lub czołowej kontenera. Łączy on dwa górne naroża zaczepowe będące częścią tej ramy. Kontenery typu open- top, mogą posiadać belkę poprzeczną  górną drzwiową ruchomą lub zdejmowaną.

BELKA POPRZECZNA PODSTAWY - element poprzeczny stanowiący część ramy drzwiowej lub czołowej kontenera, łączący da dolne naroża zaczepowe, będące częścią tej ramy.

BELKA WZDŁUŻNA GÓRNA - kształtownik biegnący wzdłuż kontenera w jego górnej części, pomiędzy ramą  drzwiową i czołową w kierunku prostopadłym do nich.

BELKA WZDLUŻNA PODSTAWY - kształtownik biegnący wzdłuż ściany bocznej kontenera pomiędzy dolnymi narożami zaczepowymi tej ściany.

BELKA POPRZECZNA TUNELU „GĘSIA SZYJA” - element poprzeczny podpierający najdalej w głąb kontenera wysunięta część tunelu „gęsia szyja”.

BELKA WZDŁUŻNA TUNELU „GĘSIA SZYJA” - belka wzdłużna, która podpiera płytę tunelu „gęsia szyja” i tworzy boki tego tunelu.

CSC - skrót od Convention for Safe Containers, 1972- czyli Konwencja o Bezpiecznych Kontenerach.

DACH - wykonane z płyt metalowych pokrycie górnej części kontenera. Rozciąga się od jednej belki wzdłużnej górnej do drugiej- w kierunku poprzecznym i od jednej belki poprzecznej do drugiej w kierunku wzdłużnym. Dach może być wykonany z blach  odformowanych lub płaskich wzmocnionych żebrami.

DRZWI KONTENERA - najczęściej są to dwa skrzydła drzwiowe zawieszone na zawiasach zamontowanych do słupków ramy drzwiowej, zamykane i ryglowane w położeniu zamkniętym, przy pomocy odpowiednich urządzeń ryglujących.

GNIAZDO WAŁKA RYGLUJĄCEGO - urządzenie, w którym ryglowana jest krzywka ryglująca zamka. Zamocowane jest ono do belek poprzecznych górnych i belek poprzecznych podstawy.

GRAFITTI - znaki albo napisy na elementach kontenera, które nie są jego oryginalnym oznakowaniem.

IICL - skrót od Institute of International Container Lessors- Instutut Międzynarodowych Dzierżawców Kontenerów.

PĘKNIĘCIE -  przerwa w materiale  na całej jego długości, powodująca jego lekkie rozszczepienie. Jeśli połączenie spawane pomiędzy dwoma płytami lub dwoma kształtownikami posiada jakąkolwiek przerwę, nawet jeśli nie sięga ona na cała grubość spoiny, to taką spoinę uważa się za pękniętą.

PŁYTA PRZEDŁUŻAJĄCA BELKE POPRZECZNĄ GÓRNĄ - element belki poprzecznej górnej rozciągający się na dachu w kierunku wzdłużnym kontenera. Ma on chronić dach przed uszkodzeniami przy piętrzeniu i przeładunku kontenerów.

PŁYTA TUNELU „GĘSIA SZYJA” - płyta, która oddziela wgłębienie tunelu od wnętrza kontenera.

PŁYTA WZMACNIAJĄCA KIESZENIE NA WIDŁY - przyspawana od spodu kieszeni na widły przy każdym wejściu do kieszeni.

PODŁOGA - element konstrukcyjny kontenera, na którym bezpośrednio ustawia się ładunek lub inną zawartość. Podłoga opiera się  na belkach wzdłużnych i poprzecznych oraz na żebrach poprzecznych podstawy.

PODŁOGA LAMINOWANA - wykonana z laminowanej sklejki.

RAMA CZOŁOWA - konstrukcja składająca się z dwóch słupków narożnych, górnych i dolnych naroży zaczepowych i belki poprzecznej górnej oraz belki poprzecznej podstawy.

RAMA DRZWIOWA - zespół kształtowników służących do zamocowania drzwi.

RAMA KONTENERA - konstrukcja zbudowana z belek wzdłużnych i poprzecznych, słupków i naroży zaczepowych.

ROZCIĘCIE - rozdzielenie materiału przechodzące przez całą jego grubość spowodowane działaniej ostrej krawędzi.

SŁUPEK NAROŻNY - kształtownik biegnący pionowo od górnego do dolnego naroża zaczepowego ramy drzwiowej lub czołowej.

ŚCIANA BOCZNA -  zestaw płyt poszycia leżący po przeciwnej stronie kontenera niż drzwi.

TABLICZKA CELNA - tabliczka zamocowana na stałe do kontenera- wskazuje na spełnianie wymagań Konwencji celnej dotyczącej kontenerów.

TABLICZKA ZINTEGROWANA - prostokątna tabliczka zamocowana do drzwi. Łączy za zwyczaj 3 tabliczki- CSC, celną i impregnacji drewna.

TCT - Timber Component Treatment - środek uodparniający element drewniane kontenera zgodnie w wymaganiami Australijskiego Departamentu Zdrowia.

 Transplanner sp. z o.o.
ul. Pszenna 112A
80-297 Banino
email: biuro@transplanner.pl
tel: +48 58 355 60 19
fax: +48 58 355 60 19
NIP 58920113031
REGON 22203761
KRS 0000498375

KONTENERY
MAGAZYNOWE
KONTENERY
UŻYWANE
KONTENERY
CHŁODNIE

Kontenery Trójmiasto
ul.Pszenna 112A
80-297 Banino

Kontenery Poznań
ul. Nowina 9
60-589 Poznań

Kontenery Gdynia
ul. Spokojna 22
81-549 Gdynia

Kontenery Szczecin
ul. Niedziałkowskiego 24
71-410 Szczecin

Kontenery Gdańsk
ul. Bysewska 18
80-298 Gdańsk

Kontenery Warszawa
ul. Sabały 58
02-174 Warszawa

Kontenery Kraków
ul. Szlak 77
31-153 Kraków

Kontenery Wrocław
ul. Włodkowica 21/35
50-072 Wrocław

Created By Studio Spectro
FORMULARZ
KONTAKTOWY