Oznakowanie kontenera

kontenery%20transplanner

Każdy kontener musi posiadać obowiązkowe oznakowanie w postaci tabliczek, emblematów, naklejek, które stanowią ważną informację o stanie kontenera w razie inspekcji.

Na lewym skrzydle drzwi kontenera wyróżnia się następujące elementy oznakowania:

 • Tabliczka CSC,
 • Tabliczka celna,
 • Tabliczka impregnacji drewna.

Nieobowiązkowo podaje się:

 • Emblemat właściciela kontenera,
 • Emblemat towarzystwa klasyfikacyjnego.

Tabliczka CSC jest jednym z najważniejszych elementów oznakowania - określa bezpieczeństwo kontenera zgodnie z konwencją o bezpiecznych kontenerach..

Powinny być na niej zamieszczone następujące informacje w języku angielskim:

 • Nagłówek - tabliczka uznania kontenera za bezpieczny zgodnie z CSC,
 • Nazwa kraju i numer Świadectwa uznania,
 • Data wykonania kontenera,
 • Numer identyfikacyjny,
 • Maksymalna eksploatacyjna masa brutto ( w kilogramach i funtach),
 • Obciążenie w czasie próby piętrzenia przy 1,8 kg ( w kilogramach i funtach),
 • Siła w czasie próby sztywności poprzecznej ( w niutonach),
 • Wytrzymałość ściany czołowej, jeżeli jest różna od 0,4 P ( w kilogramach i funtach),
 • Wytrzymałość ściany bocznej, jeżeli jest różna od 0,6 P ( w kilogramach i funtach),
 • Daty przeglądów

Nieco inne jest oznakowanie kontenera zbiornikowego - na lewej ścianie bocznej powinny znajdować się:

 • Skrót literowy właściciela,
 • Numer seryjny właściciela i cyfra kontrolna,
 • Kodowe oznaczenie wymiarów kontenera oraz kodowe oznaczenie rodzaju kontenera,
 • Na kontenerach wyższych niż 2,9 m (8’6”) znak określający, że kontener ma więcej niż 2,9 m wysokości.

W przypadku oznaczenia kontenera izotermicznego, na ścianie czołowej powinien znajdować się:

 • Skrót literowy właściciela,
 • Numer seryjny właściciela,
 • Cyfra kontrolna.

 Transplanner sp. z o.o.
ul. Pszenna 112A
80-297 Banino
email: biuro@transplanner.pl
tel: +48 58 355 60 19
fax: +48 58 355 60 19
NIP 58920113031
REGON 22203761
KRS 0000498375

KONTENERY
MAGAZYNOWE
KONTENERY
UŻYWANE
KONTENERY
CHŁODNIE

Kontenery Trójmiasto
ul.Pszenna 112A
80-297 Banino

Kontenery Poznań
ul. Nowina 9
60-589 Poznań

Kontenery Gdynia
ul. Spokojna 22
81-549 Gdynia

Kontenery Szczecin
ul. Niedziałkowskiego 24
71-410 Szczecin

Kontenery Gdańsk
ul. Bysewska 18
80-298 Gdańsk

Kontenery Warszawa
ul. Sabały 58
02-174 Warszawa

Kontenery Kraków
ul. Szlak 77
31-153 Kraków

Kontenery Wrocław
ul. Włodkowica 21/35
50-072 Wrocław

Created By Studio Spectro
FORMULARZ
KONTAKTOWY