Przegląd kontenerów - co podlega naprawom?

kontenery%20transplanner

Każdy właściciel (dzierżawca) kontenera musi liczyć się z tym, że po szczegółowej inspekcji, niektóre elementy będą wymagały naprawy.

Poniżej przedstawiamy listę najczęściej występujących usterek, które powinny być poddane naprawie:

BELKI

- Belki wzdłużne górne o przekroju rurowym prostokątnym, oprócz kontenerów otwartych z góry, mające odkształcenia takie jak: zgięcia, wygięcia, wgniecenia itp. powinny podlegać naprawie jeśli głębokość  odkształceń jest większa niż 30 mm,
- Belki poprzeczne górne drzwiowe, z wyjątkiem kontenerów otwartych z góry, które mają odkształcenia typu zgięcia, wygięcia, wgniecenia itp., z wyjątkiem płyty przedłużającej belkę poprzeczną górną i płyt wzmacniających przy narożach, powinny być poddane naprawie, jeśli głębokość odkształceń nie przekracza 35 mm,
- Okap mający odkształcenia takie jak zgięcia, wygięcia, wgniecenia itp., powinien być naprawiony jeśli występują trudności z operowaniem drzwiami i ich zamykaniem,
- Belki wzdłużne dolne, belki poprzeczne dolne czołowe i drzwiowe posiadające kształt profilu „C”, mające odkształcenia elementu pionowego takie jak zgięcia, wygięcia, wgniecenia, powinny być naprawiane jeśli głębokość odkształceń jest większa nić 50 mm,
- Belki poprzeczne górne i dolne ramy drzwiowej mające odkształcenia utrudniające operowanie drzwiami, ich ryglowanie lub powodujące utratę szczelności na wpływy atmosferyczne, również powinny być poddane naprawie.

SŁUPKI

- Wszystkie słupki z profilem „l” mające przebicia, przecięcia lub rozerwania, pęknięte elementy słupka i/lub spoiny, brak lub poluzowanie części albo zamocowania, powinny podlegać naprawie. Inne odkształcenia takie jak zgięcia, wygięcia, wgniecenia itp., powinny być naprawiane jeśli przekraczają o 5 mm tolerancję wymiarów ISO,
- Wszystkie słupki czołowe i drzwiowe, które mają pojedyncze odkształcenia takie jak - zgięcia, wygięcia, wgniecenia, muszą być naprawiane jeśli ich głębokość przekracza 25 mm bez względu na długość i usytuowanie. Słupki mające 2 lub więcej odkształceń powinny być naprawiane jeśli głębokość każdego odkształcenia przekracza 15 mm bez względu na jego długość i usytuowanie,
- Słupki drzwiowe z odkształceniami utrudniającymi operowanie drzwiami i zamknięciami lub powodujące utratę szczelności na wpływy atmosferyczne, powinny być naprawiane,
- „l” profile słupków mające odkształcenia typu: zgięcia, wygięcia, wgniecenia itp., podlegają naprawie jeśli drzwi nie otwierają się o kąt 270 stopni lub powodują utrudnienia w operowaniu drzwiami.

ŚCIANY BOCZNE I CZOŁOWE

- Wszystkie ściany boczne podlegają naprawie jeśli mają: przebicia, przecięcia, rozerwania lub pęknięte elementy i/ lub spoiny, brak lub poluzowane części albo brak zamocowań. Odkształcenia takie jak zgięcia, wygięcia, wgniecenia itp., powinny podlegać naprawie jeśli w przypadku ściany czołowej odkształcenia przekraczają tolerancję wymiarów ISO o 5mm. Jeżeli zdarzy się, że wszystkie ściany boczne i czołowe mają odkształcenia takie jak zgięcia czy wgniecenia, odkształcenia płaskich części poszycia przeznaczonych na oznakowanie lub zewnętrznych i wewnętrznych odformowań formowanych ścian, należy naprawiać jeśli głębokość odkształceń jest większa niż 35 mm.
Jeżeli wszystkie ściany boczne i czołowe mają dowolne wygięcie wzdłużne albo poprzeczne poszycia, należy je naprawiać, jeśli wewnętrzne wymiary kontenera są pomniejszone o więcej niż 50 mm.

DACH

- Płyty wzmacniające przy narożach oraz płyty przedłużające belki poprzeczne górne mające odkształcenia takie jak zgięcia, wygięcia, wgniecenia itp., powinny podlegać naprawie jeśli wymiary wewnętrzne kontenera są pomniejszone o 50 mm,
- Wszystkie płyty dachu mające odkształcenia o jakich była mowa wyżej, podlegają naprawie jeżeli głębokość odkształceń płaskich dachów lub zewnętrznych i wewnętrznych odformowań dachów formowanych, przekracza 35 mm.  Wszystkie płyty dachu mające odkształcenia w postaci dowolnych wygięć wzdłużnych lub poprzecznych, również podlegają naprawie jeśli wymiary wewnętrzne kontenera są pomniejszone o 50 mm.

PODŁOGA

- Podłoga łącznie z płytą ochronną i profilem środkowym, mająca przebicia łącznie z otworami po wkrętach, podlega naprawie, jeżeli brak jest szczelności sprawdzonej za pomocą światła niezależnie od średnicy przebicia lub otworu. Otwory po wkrętach powinny być zaślepione za pomocą kołków o maksymalnej średnicy 13 mm. Jeżeli mamy do czynienia z pęknięciem elementu i/lub spoiny, ubytkiem lub luźnym i wystającym zamocowaniem- należy je naprawić. W sytuacji kiedy pęknięcia lub złamania profilu środkowego, nie przepuszczają światła, naprawa nie jest wymagana. Jeżeli  szczeliny między płytami przepuszczają światło, podłoga musi być naprawiona.
- Podłoga drewniana posiadająca rozklejenia lub rozszczepienia desek, musi być naprawiona. Wyżłobienia na długości płyt, podlegają naprawie jeśli ich głębokość przekracza 15 mm lub gdy ich głębokość jest większa niż 5 mm a szerokość przekracza 150 mm. Jeśli występuje różnica wysokości górnych płaszczyzn desek lub różnica wysokości między deskami a górną płaszczyzną płyty tunelu „gęsia szyja” lub kieszeni dla wideł, podłogę należy naprawić, jeśli różnica wysokości jest większa niż 5 mm. Nie dotyczy to kontenerów otwartych z góry,
- Podłoga z desek, która ma pęknięcia lub rozszczepienia, musi być naprawiona jeśli  po przeprowadzeniu szczelności za pomocą światła, okazało się, że jest nieszczelna,
- Płyta ochronna mająca zgięcia skierowane w górę, kwalifikuje się do naprawy jeśli zgięcie jest większe niż 5 mm.

INNE NAPRAWY

-  Jeśli malowane elementy kontenera maja spalona farbę, zanieczyszczenia powstałe od ognia  lub po kontakcie z inna substancją, uszkodzenia, które odsłaniają metal, powstałe w wyniku ściernego działania ładunku masowego- kontener musi być naprawiony.
- Jeżeli wewnętrzne powierzchnie kontenera mają wbite gwoździe lub wkręty z wystającymi łebkami, trzeba je usunąć lub naprawić ten element kontenera,
- Jeśli uchwyty do mocowania ładunków mają pęknięcia, pęknięte spoiny, brak lub poluzowane części lub zamocowania- należy je poddać naprawie. Zgięcia uchwytów, których głębokość odkształcenia jest większa niż 50 mm i skierowana jest do wnętrza kontenera- również należy naprawić,
- Jeżeli oznakowanie wymagane przepisami i normami międzynarodowymi lub oznakowanie właściciela kontenera, jest uszkodzone, luźne lub nie ma go wcale- należy je naprawić/ zamontować,
- W przypadku luźnych, złamanych tabliczek  oraz ich zamocowań lub ich braku oraz nieczytelnych danych, również należy je naprawić lub zamontować,
- Naroża zaczepowe i łączące je spoiny, które maja pęknięcia lub są luźne, złamane, przekraczają tolerancję wymiarów ISO- musza być naprawione albo wymienione,
- Cały kontener z odkształceniami takimi jak: wgniecenia, zgięcia, wygięcia itp., zmieniające wartości wymiarów przekątnych kontenera, mierzonych między otworami naroży, trzeba poddać naprawie, jeżeli odkształcenia te powodują przekroczenie tolerancji wymiarów ISO kontenera,
- Elementy ramy czołowej i drzwiowej (słupki, ściana czołowa, drzwi, belki poprzeczne górne, belki poprzeczne dolne, naroża zaczepowe), mające odkształcenia typu- zgięcia, wygięcia, wgniecenia, odkształcenia powodujące zmianę wymiarów na inne niż te określone przez normy ISO, muszą być naprawione, jeśli przekraczają o 5 mm tolerancje wymiarów ISO,
- Cały kontener oprócz elementów ramy czołowej i drzwiowej, mający odkształcenia takie jak: zgięcia, wygięcia, wgniecenia, powodujące zmianę wymiarów na inne niż określają normy ISO, musi być naprawiony, jeśli odkształcenia przekraczają o 10 mm tolerancje wymiarów ISO.

 







Transplanner sp. z o.o.
ul. Pszenna 112A
80-297 Banino
email: biuro@transplanner.pl
tel: +48 58 355 60 19
fax: +48 58 355 60 19
NIP 58920113031
REGON 22203761
KRS 0000498375

KONTENERY
MAGAZYNOWE
KONTENERY
UŻYWANE
KONTENERY
CHŁODNIE

Kontenery Trójmiasto
ul.Pszenna 112A
80-297 Banino

Kontenery Poznań
ul. Nowina 9
60-589 Poznań

Kontenery Gdynia
ul. Spokojna 22
81-549 Gdynia

Kontenery Szczecin
ul. Niedziałkowskiego 24
71-410 Szczecin

Kontenery Gdańsk
ul. Bysewska 18
80-298 Gdańsk

Kontenery Warszawa
ul. Sabały 58
02-174 Warszawa

Kontenery Kraków
ul. Szlak 77
31-153 Kraków

Kontenery Wrocław
ul. Włodkowica 21/35
50-072 Wrocław

Created By Studio Spectro
FORMULARZ
KONTAKTOWY